Spastyna Max

L0022

New product

Warning: Last items in stock!

By buying this product you can collect up to 1 loyalty point. Your cart will total 1 loyalty point that can be converted into a voucher of £ 0.01.


Supply for free
Display delivery cost

Delivery

Delivery methods
OLIFASHION collection point
UK Standard Delivery (other country available after login)
Collect +
XS Small items

* With any purchase over £ 50.00 or 20kg free delivery!

NOTE: 

STANDARD UK DELIVERY FROM £1.80 FOR ALL CHILDRENS CLOTHES,ACCESSORIES etc .

WOMEN SHOES 7-10 Days Delivery

WOMEN DRESSES UP 7Days - FREE DELIVERY USE COUPON CODE 'FREE DRESS'

DELIVERY TIME MAY VARY DEPENDING FROM COUNTRY

£ 1.67

More info

smooth muscle contraction states associated with biliary diseases: cholelithiasis, gall bladder inflammation, perituberal inflammation, cholangitis, vater inflammation; contraction states of the smooth muscle of the urinary tract: kidney stones, urolithiasis, pelvic inflammation, cystitis, painful urge to urinate. As an adjuvant treatment, it can be used safely and with the desired effect: in spastic smooth muscle conditions of the gastrointestinal tract: peptic ulcer of the stomach and duodenum, gastritis, intestinal inflammation, colitis, contractile states of the cardia and gastric pylorus, irritable bowel syndrome, spastic constipation and flatulence, pancreatitis; in gynecological diseases: dysmenorrhea. Features: The active substance of SPASTYNA MAX is drotaverine hydrochloride. This substance is used in smooth muscle contraction of both nerve and muscular origin, most often manifested by pain in the abdomen. The relaxation effect of drotaverine does not depend on the type of innervation and smooth muscle localization (gastrointestinal tract, urogenital system, circulatory system and bile ducts). The drug is metabolized in the liver, it is excreted mainly in the urine and to a lesser extent in the faeces.

Dosage: The drug is used orally. The recommended dose is: Adults: The daily dose is 120-240 mg in 2-3 divided doses. The maximum daily dose is 240 mg drotaverine (3 tablets). Children: Clinical trials were not conducted with children. If the use of SPASTYNA MAX is needed in children over 12 years of age, the daily dose is 160 mg, in 2 - 4 divided doses. The maximum daily dose of drotaverine in this age group is 160 mg. Do not use SPASTYNA MAX for more than 7 days without consulting your doctor

Composition: - The active substance is drotaverine hydrochloride. One tablet contains 80 mg of drotaverine hydrochloride. - The other ingredients (excipients) are: lactose monohydrate, gelled corn starch, povidone K 30, magnesium stearate. Contraindications: Hypersensitivity to drotaverin or to any of the excipients; Severe hepatic, renal failure, circulatory insufficiency; Atrioventricular block II-III degree;

Do not use in children under 12 years of age. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyty bezpiecznie i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

Właściwości: Substancją czynną leku SPASTYNA MAX jest chlorowodorek drotaweryny. Substancja ta jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego, jak i mięśniowego, najczęściej objawiającym się bólem w jamie brzusznej. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowopłciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.

  • Dawkowanie: Lek stosuje się doustnie. Zalecana dawka to: Dorośli: dawka dobowa wynosi 120-240 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 240 mg drotaweryny (3 tabletki).
  • Dzieci: Badania kliniczne nie były prowadzone z udziałem dzieci. W przypadku konieczności zastosowania produktu SPASTYNA MAX u dzieci w wieku powyżej 12 lat dawka dobowa wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa drotaweryny w tej grupie wiekowej wynosi 160 mg. Nie stosować produktu SPASTYNA MAX dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem Skład: - Substancją czynną leku jest chlorowodorek drotaweryny. 1 tabletka zawiera 80 mg chlorowodorku drotaweryny. - Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, powidon K 30, magnezu stearynian.
  • Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na drotawerynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Ciężka niewydolność wątroby, nerek, niewydolność krążenia; Blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia;
  • Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Reviews

Write a review

Spastyna Max

30 other products in the same category: