Diflos probiotic drops / krople - 5 ml

HS49534

New product

This product is no longer in stock

By buying this product you can collect up to 3 loyalty points. Your cart will total 3 loyalty points that can be converted into a voucher of £ 0.03.


Supply for free
Display delivery cost

Delivery

Delivery methods
OLIFASHION collection point
UK Standard Delivery (other country available after login)
Collect +
XS Small items

* With any purchase over £ 50.00 or 20kg free delivery!

NOTE: 

STANDARD UK DELIVERY FROM £1.80 FOR ALL CHILDRENS CLOTHES,ACCESSORIES etc .

WOMEN SHOES 7-10 Days Delivery

WOMEN DRESSES UP 7Days - FREE DELIVERY USE COUPON CODE 'FREE DRESS'

DELIVERY TIME MAY VARY DEPENDING FROM COUNTRY

£ 3.75

More info

Diflos

  •  przeznaczony do stosowania u noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt, dzieci, dorosłych oraz kobiet w ciąży,
  • do stosowania pod nadzorem lekarza,
  •  nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników,
  •  nie zawiera substancji konserwujących, barwników, aromatów i substancji słodzących,
  •  nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu 6. może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań lekarskich do jego podawania.

Dawkowanie i sposób użycia: Niemowlęta i dzieci do 12. roku życia 5 kropli dziennie. Podawać bezpośrednio doustnie lub wymieszać z wodą, mlekiem lub półpłynnym pokarmem o temperaturze max. 20ºC. Dzieci powyżej 12. roku życia i dorośli 10 kropli dziennie. Sposób użycia: Przed użyciem, aby uzyskać jednorodną zawiesinę, produkt należy dobrze wymieszać. W tym celu należy energicznie wstrząsnąć buteleczką przez 10 sekund, jednak nie krócej niż do całkowitego wymieszania się kultur bakterii LGG znajdujących się na dnie buteleczki w zawiesinie.

Składniki: olej kukurydziany, mikroenkapsulowane żywe kultury bakterii Lactobacillus rhamnosus GG.

Przechowywanie: Produkt zawiera żywe kultury bakterii, które są wrażliwe na ciepło. Dlatego nie należy narażać ich na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych oraz na gwałtowne zmiany temperatur. Przechowywać należy w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 20° C. Po pierwszym otwarciu przechowywać należy w lodówce. Zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia.

Diflos intended for use in newborns (also those born prematurely), infants, children, adults and pregnant women, for use under medical supervision, does not contain cow's milk proteins, lactose, gluten and can be given to people who do not tolerate these ingredients, does not contain preservatives, dyes, flavors and sweeteners, should not be used in the case of hypersensitivity to any of the components of the product 6. may pose a health risk if it is consumed by persons who were not subject to medical indications for its administration. Dosage and method of use: Infants and children up to 12 years of age 5 drops a day. To be administered directly orally or mixed with water, milk or semi-solid food at a temperature of max. 20 ° C. Children over 12 years old and adults 10 drops a day. Directions for use: Before use, stir the product well to obtain a homogeneous suspension. To do this, shake the bottle vigorously for 10 seconds, but not less than until the culture of LGG bacteria on the bottom of the bottle in the suspension is completely mixed up. Ingredients: corn oil, microencapsulated live cultures of Lactobacillus rhamnosus GG bacteria. Storage: The product contains live bacterial cultures that are sensitive to heat. Therefore, do not expose them to sources of heat, sunlight and rapid temperature changes. Store in a dry place at a temperature not exceeding 20 ° C. After first opening, store in a refrigerator. Use within 30 days of opening.

Reviews

Write a review

Diflos probiotic drops / krople - 5 ml

30 other products in the same category: